Spytała o to spółka planująca przekazywać prezenty okolicznościowe podwładnym, którzy doczekają się potomstwa. Nazwała to wyprawką dla niemowlaka. Wartość prezentu nie przekraczałaby 150 zł. Spółka podkreślała, że będzie to wyłącznie jej inicjatywa, przekazanie prezentów nie będzie zapisane w umowie o pracę, regulaminie ani innych obowiązujących aktach wewnętrznych.
Uważała, że prezent będzie darowizną, a więc sama nie będzie musiała z tego tytułu potrącać zaliczki na PIT. Wskazała na art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, z którego wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów objętych podatkiem od spadków i darowizn.