Prezent dla pracownika to darowizna, więc nie ma zaliczek na PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka planująca przekazywać prezenty okolicznościowe podwładnym, którzy doczekają się potomstwa. Nazwała to wyprawką dla niemowlaka. Wartość prezentu nie przekraczałaby 150 zł. Spółka podkreślała, że będzie to wyłącznie jej inicjatywa, przekazanie prezentów nie będzie zapisane w umowie o pracę, regulaminie ani innych obowiązujących aktach wewnętrznych.
Uważała, że prezent będzie darowizną, a więc sama nie będzie musiała z tego tytułu potrącać zaliczki na PIT. Wskazała na art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, z którego wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów objętych podatkiem od spadków i darowizn.
Na potwierdzenie przywołała także interpretacje dyrektora KIS: z 4 lipca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.238.2019.1.JK3) i z 11 września 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.388. 2018.3.MS).
Spółka powołała się też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym wyjaśniono, że „gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn”.
Dyrektor KIS przyznał jej rację i odstąpił od uzasadnienia własnego stanowiska.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 stycznia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.882.2021.2.NM