Ministerstwo Finansów zapewniło w czwartek (13 stycznia) na swojej stronie internetowej, że „żadne nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych) związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami”.
W ten sposób – komunikatem – zwolniono księgowych z obowiązku, który jest zapisany w ordynacji podatkowej. Nie zrobiono tego rozporządzeniem z 7 stycznia br., bo nie ma w nim przepisu, z którego wynikałoby, że jeżeli w trakcie roku nie wystąpi ujemna różnica w zaliczkach, to płatnik jest zwolniony z obowiązku obliczenia, poboru i wpłacenia podatku (zaliczki na PIT).