Reklama

Jeżeli pomimo braku PIT-2 pracodawca rozliczał przy wyznaczaniu zaliczek pracowniczych tzw. kwoty wolne, to osoba odpowiedzialna za naliczenia zaliczek może być pociągnięta do odpowiedzialności karnoskarbowej. Ze względu na roczny charakter podatku dochodowego po zakończeniu roku podatnik dokonuje właściwego rozliczenia PIT. Na podstawie art. 78 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427) sankcją za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zagrożone jest niepobieranie przez płatnika podatku lub pobieranie podatku w kwocie niższej niż należna.

Najczęstsze wątpliwości dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu [WYJAŚNIAMY]

Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna