Katarzyna Trzpioła, Ekspert z zakresu finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW
Wynagrodzenia wypłacane po 1 stycznia 2022 r. muszą być naliczone już według zasad obowiązujących w 2022 r., które wprowadziła ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105: dalej Polski Ład). A to oznacza, że składka zdrowotna nie pomniejsza już zaliczki na podatek dochodowy, z kolei pracownicy mogą mieć też prawo do wyższej kwoty wolnej od podatku lub ulgi dla klasy średniej. I właśnie prawo do kwoty wolnej od podatku nabrało w 2022 r. szczególnego znaczenia. W poprzednich latach, gdy ulga podatkowa z tytułu kwoty wolnej od podatku wynosiła 43,76 zł, pracownicy jej w praktyce nie zauważali. W efekcie niewielu z nich pamiętało też o tym, by złożyć w kadrach PIT-2, czyli oświadczenie dające prawo pracodawcy obliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem tej kwoty.