Lekarze oraz weterynarze na kontraktach, którzy w 2021 r. stosowali kartę podatkową, muszą do 20 stycznia zrezygnować z tej formy opodatkowania, aby w 2022 r. móc wybrać 19-proc. liniowy PIT.

Jeżeli sami się jej nie zrzekną, a dostaną od naczelnika urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie karty podatkowej (bo tylko taka może być), to będą mieli ograniczony wybór formy opodatkowania: pozostaną im jedynie zasady ogólne (tj. skala podatkowa) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Medycy wyłączeni
Jest to związane ze zmianami w karcie podatkowej, które od 1 stycznia 2022 r. wprowadził Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105. ze zm.). Co do zasady, z karty podatkowej mogą korzystać w 2022 r. tylko ci podatnicy, którzy w ten sposób rozliczali się z fiskusem w 2021 r.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna
Inaczej jest w przypadku lekarzy i weterynarzy na kontraktach. Oni w ogóle nie mają już prawa do karty podatkowej, niezależnie od tego, czy w 2021 r. rozliczali się w tej formie, czy w innej.
Zakaz ten wynika z załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). W objaśnieniach do niego zapisano, że stawek karty (określonych w tabeli) nie można stosować w odniesieniu do usług medycznych i weterynaryjnych przy „działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”. W praktyce chodzi o usługi na rzecz szpitali i przychodni.
Trzeba zrezygnować
Nie wystarczy jednak, że lekarze i weterynarze na kontraktach z mocy prawa wypadli od 1 stycznia br. z karty podatkowej.
Przepisy są tak skonstruowane, że powinni teraz sami się jej zrzec, jeżeli w 2021 r. dostali pozytywną decyzję naczelnika urzędu skarbowego o zastosowaniu karty podatkowej.
W przeciwnym razie dostaną z urzędu skarbowego negatywną decyzję (bo tylko taka może teraz być), która uniemożliwi im wybór liniowego 19-proc. PIT.
Potwierdza to Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.
– Jeżeli po wyjaśnieniu z podatnikiem okaże się, że w 2022 r. będzie on prowadził działalność w warunkach wyłączających go z karty podatkowej, to naczelnik urzędu skarbowego wyda mu decyzję odmawiającą opodatkowania w tej formie na 2022 r. – wyjaśnia rzecznik.
Taka decyzja będzie oznaczać, że podatnik będzie mógł zastosować jedynie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź płacić podatek na zasadach ogólnych. Wynika to wprost z art. 30 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku.
Jeżeli więc lekarz lub weterynarz na kontrakcie chce wybrać 19-proc. PIT, to musi sam zrezygnować z karty. Ma na to czas do 20 stycznia (art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku).
W tym samym piśmie można poinformować o wyborze formy opodatkowania w 2022 r. (mimo że czas na wybór ryczałtu bądź 19-proc. PIT jest w zasadzie do 21 lutego).
Jeżeli podatnik tylko zrezygnuje z karty i nie wybierze ryczałtu ani podatku liniowego, automatycznie przejdzie na zasady ogólne.
Sposoby opodatkowania
Zasadniczo rozliczanie według skali podatkowej nie jest korzystne dla medyków z wysokimi zarobkami.
Co prawda można dzięki temu skorzystać na wzroście kwoty wolnej od podatku (30 tys.) i progu skali podatkowej (do 120 tys. zł), a także – w niektórych przypadkach – z ulgi dla klasy średniej, ale za to składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, natomiast przy podatku liniowym 4,9 proc. dochodu.
Jeśli idzie o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to co prawda lekarze (w tym dentyści i weterynarze) nie są już wymienieni w definicji wolnych zawodów, ale nie odbiera im to prawa do stosowania tego sposobu opodatkowania. Co więcej, do każdej działalności w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) można stosować 14-proc. stawkę (dotychczas 17 proc. było w przypadku usług wykonywanych w ramach wolnego zawodu i 15 proc. – w pozostałych przypadkach).
Natomiast weterynarze mają prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu
Kto na karcie
Nie wszyscy medycy stracili prawo do karty. Nadal mogą ją stosować lekarze i weterynarze, którzy w ramach prowadzonej działalności wykonują usługi na rzecz indywidualnych klientów, pod warunkiem jednak – jak już wspomnieliśmy – że z tej formy rozliczeń korzystali w 2021 r. Oni w tym roku również dostaną decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zachowały bowiem ważność wnioski uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty za 2021 r. (zgodnie z przepisem przejściowym, czyli art. 65 ust. 2 Polskiego Ładu).