Jeżeli sami się jej nie zrzekną, a dostaną od naczelnika urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie karty podatkowej (bo tylko taka może być), to będą mieli ograniczony wybór formy opodatkowania: pozostaną im jedynie zasady ogólne (tj. skala podatkowa) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Medycy wyłączeni