Czy mam składać wniosek o odstąpienie od ulgi dla klasy średniej, czy nic nie robić? Wiem, że zapewne w dwóch miesiącach w roku przekroczę 11 tys. zł brutto, więc te górne widełki, ale nie przekroczę w roku 130 tys. zł. – pyta nasz czytelnik.

Wyjaśniamy: jeżeli podatnik jest pewien, że jego roczne przychody z umów o pracę (oraz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali) zmieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, nie ma wyraźnych powodów, by rezygnował z ulgi dla klasy średniej. Przekroczenie miesięcznego progu uprawniającego do ulgi spowoduje po prostu, że w tym miesiącu nie będzie ona uwzględniana. Na koniec roku, jeśli łączne przychody podatnika faktycznie wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł, ulga zostanie natomiast zastosowana w stosunku do całości tych przychodów.