Na uldze dla klasy średniej, wprowadzonej Polskim Ładem, jedni zyskają miesięcznie 20 gr, a inni 190 zł – wynika z wyliczeń ekspertów.

Ulga została wprowadzona, aby zniwelować negatywne skutki związane z likwidacją prawa odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ale skorzystają z niej wyłącznie pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej.
Ma ona zastosowanie, jeśli suma przychodów podatnika będzie mieściła się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (czyli dla celów obliczania zaliczki na podatek przez pracodawcę – od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie).
Pracodawca musi uwzględniać ulgę dla klasy średniej, kalkulując co miesiąc wysokość zaliczki na PIT w każdym przypadku, gdy miesięczny przychód ze stosunku pracy pracownika mieści się w przedziale pomiędzy:
  • 5701 zł i 8549 zł (I próg ulgi) i
  • 8549 zł i 11 141 zł (II próg ulgi).
Do wyliczenia preferencji stosuje się dwa skomplikowane wzory zamieszczone w ustawie o PIT. O tym, który zastosować, decyduje wysokość przychodu (I lub II próg ulgi).
– Konstrukcja ulgi nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu jej wprowadzenia, tj. zniwelowania skutków braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej – tłumaczy Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton.
Przypomina, że ulga dla klasy średniej to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (a nie – jak wiele osób myśli – od podatku) kwoty kreślonej według wspomnianych wzorów.
– Dzięki preferencji faktycznie w „kieszeni” zostaje więc kwota stanowiąca 17 proc. wartości wyliczonej według wzorów – podkreśla ekspertka.
Zatem mimo że ulga osiąga maksymalną wielkość dla przychodu miesięcznego 8549 zł i wynosi wtedy 1121,02 zł (13 452,23 zł w skali roku), to – jak wyjaśnia Małgorzata Samborska – jej maksymalny wpływ na kwotę netto wynosi zaledwie 190,57 zł.
Niektórzy zyskają jedynie 20 gr (patrz tabela).
Dla wyliczeń w tabeli uwzględniono podatek według stawki 17 proc., ponieważ przychody uwzględniane do ulgi (133 692 zł) po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodów mieszczą się w pierwszym przedziale skali podatkowej.
– W przypadku osób, które osiągają dochody u kilku pracodawców, z których każdy jest uprawniony do stosowania ulgi, wpływ na kwotę netto może być inny (efektywnie większa stawka podatku powinna mieć zastosowanie) – wyjaśnia Małgorzata Samborska. ©℗
Wpływ ulgi dla klasy średniej na przychody
Kwota przychodów brutto Wpływ ulgi na kwotę netto w skali miesiąca Kwota przychodów brutto Wpływ ulgi na kwotę netto w skali miesiąca
I próg II próg
5701 zł 30 gr 8549 zł 190 zł
6000 zł 20 zł 9000 zł 158 zł
7000 zł 87 zł 10 000 zł 84 zł
8000 zł 154 zł 11 000 zł 10 zł
8549 zł 190 zł 11 141 zł 20 gr
Oprac. Grant Thornton