Karta podatkowa to najprostszy sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca co miesiąc płaci stałą stawkę PIT. Zależy ona od branży, liczby zatrudnionych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Stawki publikuje w formie obwieszczenia minister finansów, a tą właściwą dla danej firmy określa w decyzji naczelnik urzędu skarbowego. Kartę podatkową mogą wybrać tylko przedsiębiorcy spełniające określone warunki, zwykle wykonujący drobną działalność rzemieślniczą, handlową lub usługową.

Dla kogo karta podatkowa w 2022 r.