W 2022 r. wzrosną stawki karty podatkowej. Ponadto Polski Ład zmienia wysokość składki zdrowotnej przy tej formie opodatkowania.

Karta podatkowa to najprostszy sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca co miesiąc płaci stałą stawkę PIT. Zależy ona od branży, liczby zatrudnionych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Stawki publikuje w formie obwieszczenia minister finansów, a tą właściwą dla danej firmy określa w decyzji naczelnik urzędu skarbowego. Kartę podatkową mogą wybrać tylko przedsiębiorcy spełniające określone warunki, zwykle wykonujący drobną działalność rzemieślniczą, handlową lub usługową.

Dla kogo karta podatkowa w 2022 r.

Według danych za 2019 r., kartą podatkową rozliczało się ponad 104 tys. przedsiębiorców. Więcej ich nie będzie, bo od 1 stycznia 2022 r. karta podatkowa nie będzie dostępna dla nowych firm. Zgodnie z Polskim Ładem, nowi przedsiębiorcy przy zakładaniu działalności nie będą już mogli wybrać tej formy opodatkowania. Na kartę nie przejdą także przedsiębiorcy już istniejący, którzy w 2021 r. rozliczali się w inny sposób (na zasadach ogólnych, ryczałtem lub liniowo). Jedynie jeśli ktoś rozliczał się kartą podatkową na dzień 31 grudnia 2021 r., w 2022 r. nadal będzie mógł to robić (wyjątek dotyczy medyków na kontraktach).

Nowe stawki karty podatkowej na 2022 r.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej zapłacą podatek według wyższych stawek. Nie wynika to jednak z Polskiego Ładu, a z obwieszczenia ministra finansów aktualizującego dotychczasowe stawki. Takie obwieszczenia są publikowane corocznie.

Tegoroczne obwieszczenie* zastało opublikowane Monitorze Polskim z 30 listopada 2021 r. pod poz. 1094. Akt prawny zawiera szczegółowe wyliczenia stawek dla danych branż. Poprzestańmy na kilku przykładach:

Zegarmistrz w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, który nie zatrudnia pracowników, zapłaci 204 zł (dotychczas 196 zł). Zegarmistrz w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, zatrudniający czterech pracowników, zapłaci zaś w 853 zł (dotychczas 819 zł).
Fryzjer damski zatrudniający jednego pracownika w miejscowości od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców zapłaci 413 zł zamiast 397 zł.
Złotnik-jubiler z dwoma pracownikami w miejscowości liczącej ponad 5 tys. mieszkańców zapłaci 1394 zł. Dotychczas płacił 1338 zł.
Przy działalności gastronomicznej (bez sprzedaży alkoholu) wzrosną widełki: przedsiębiorca świadczący usługi indywidualnie zapłaci od 460 zł do 646 zł (dotąd 442–620 zł), zatrudniający jedną osobę 646–901 (dotąd 620–865), zatrudniającym dwóch pracowników 767–1016 (dotąd 737–976 zł), trzech pracowników 922–1157 zł (dotąd 885–1111 zł), a czterech 1243–1525 zł (dotąd 1193–1464 zł).

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej nominalni zmaleje. Ponieważ jednak nie będzie już odliczana od podatku, de facto stanie się wyższym obciążeniem. Wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna pensja w 2022 r. to 3010 zł, składka zdrowotna dla przedsiębiorców na karcie podatkowej wyniesie więc 9%x3010=270,90 zł.

Składkę za styczeń 2022 r. należy obliczyć jeszcze w wysokości 9% od starej podstawy, tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale ostatniego roku (wynagrodzenie za ostatni kwartał 2021 r. będzie znane ok. 20 stycznia). Składkę za luty (płatną w marcu) przedsiębiorca zapłaci już w kwocie 270,90 zł.

Karta podatkowa nie dla medyków na kontraktach

Na skutek Polskiego Ładu możliwość opodatkowania kartą podatkową stracą przedstawiciele zawodów medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna, lekarz weterynarii) wykonujących działalność „na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”. Skomplikowany przepis w praktyce oznacza to, że prawa do rozliczania się kartą podatkową nie będą mieli medycy na kontraktach, którzy zakładają własną działalność i wiążą się umową np. ze szpitalem lub przychodnią. Chodzi zarówno o publiczną, jak i prywatną służbę zdrowia.

Termin na zmianę formy opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy dotąd rozliczali się kartą podatkową, a w 2022 r. nie będą z niej korzystać, muszą podjąć stosowne działania do 20 stycznia 2022 r. Do tego dnia należy:

  • złożyć oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu lub podatku liniowego, albo
  • zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z karty podatkowej (i tym samym przejść na zasady ogólne), albo
  • zgłosić likwidację działalności gospodarczej.

Podatnicy, którzy w 2022 r. nadal chcą i mogą rozliczać się w formie karty podatkowej, nie muszą składać żadnych wniosków. Jeśli do 20 stycznia nie podejmą żadnych czynności związanych z rezygnacji z karty, wybór tej formy opodatkowania przedłuży się na kolejny rok.

*pełna nazwa aktu prawnego: obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.