Jak co roku zwracamy uwagę na wyroki, które kształtują linie orzecznicze w sprawie sposobu opodatkowania różnego rodzaju zdarzeń, a także te, które zmieniają dotychczasowe podejście. Liczymy na to, że przygotowany przez nas bilans roku, przegląd najistotniejszych orzeczeń będzie wskazówką dla podatników, przedsiębiorców, a także organów podatkowych. Kładziemy nacisk na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroki NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. W 2021 r. zapadł tylko jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatkowej.

Przy opisach poszczególnych spraw - tam, gdzie było to możliwe - wskazujemy również linie orzecznicze.