Wydatki poniesione przez współwłaściciela budynku na remont części wspólnych służą realizacji własnych celów mieszkaniowych, a więc uprawniają do zwolnienia z PIT – potwierdził po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.
Reklama
Wcześniej orzekł tak m.in. w wyrokach: z 10 sierpnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 3598-3600/18 i II FSK 3751/18) oraz z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3561/18) i z 11 marca 2020 r. (sygn. akt II FSK 1050/18).
W tej sprawie również chodziło o właściciela mieszkania zlokalizowanego w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Podatnik był także współwłaścicielem części wspólnych budynku oraz sąsiadujących działek.
Członkowie wspólnoty zdecydowali o sprzedaży udziałów w działkach i o przeznaczeniu pieniędzy na remont części wspólnych budynku (m.in. instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewania). Pieniądze ze sprzedaży działek trafiły najpierw na fundusz remontowy wspólnoty, a następnie zostały przez nią przekazane wykonawcy remontu.
Sprzedaż miała miejsce przed upływem pięciu lat od nabycia tych udziałów, więc zasadniczo dochód ze zbycia powinien być opodatkowany. Podatnik uważał jednak, że przysługuje mu prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Argumentował, że remont części wspólnych budynku to własny cel mieszkaniowy, o którym mówią te przepisy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że skoro podatnik przekazał swój dochód wspólnocie mieszkaniowej, to nie można twierdzić, że zrealizował w ten sposób własne cele mieszkaniowe. Umowę z wykonawcą zawarła bowiem wspólnota i to na nią będzie wystawiona faktura. Podatnik nie będzie dysponować dokumentem, który potwierdzałby poniesienie przez niego wydatku na własne cele mieszkaniowe – wyjaśnił organ.
Nie zgodził się z nim WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1/18). Orzekł, że koszty remontów części wspólnej budynku są również ponoszone na „własne cele mieszkaniowe”. Sąd nie miał też wątpliwości, że wydatki poniósł podatnik, a nie wspólnota mieszkaniowa, a więc ma on pełne prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.
Tego samego zdania był NSA. Jak uzasadnił sędzia Antoni Hanusz, fiskus nie powinien był ograniczać się do wykładni językowej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT i skupiać się wyłącznie na sformułowaniu „własne cele mieszkaniowe”.
– Jeśli bowiem wziąć pod uwagę również wykładnię systemową, funkcjonalną i celowościową art. 21 ust. 1 pkt 131, czytanego łącznie z art. 21 ust. 25 i art. 21 ust. 26 ustawy o PIT, to nie ulega wątpliwości, że podatnik, który za własne pieniądze remontuje części wspólne budynku, ma prawo do ulgi mieszkaniowej – wyjaśnił sędzia Hanusz.
Dodał, że nie ma też większego znaczenia, iż środki na remont zostały przekazane przez wspólnotę mieszkaniową. Liczy się to, że należą one do podatnika. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 944/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia