Wydatki poniesione przez współwłaściciela budynku na remont części wspólnych służą realizacji własnych celów mieszkaniowych, a więc uprawniają do zwolnienia z PIT – potwierdził po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.
Wcześniej orzekł tak m.in. w wyrokach: z 10 sierpnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 3598-3600/18 i II FSK 3751/18) oraz z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3561/18) i z 11 marca 2020 r. (sygn. akt II FSK 1050/18).
W tej sprawie również chodziło o właściciela mieszkania zlokalizowanego w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Podatnik był także współwłaścicielem części wspólnych budynku oraz sąsiadujących działek.