Celem opublikowanej ustawy jest naprawienie błędu, który powstał w związku z nieogłoszeniem do końca września 2014 r. ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328). To opóźnienie spowodowało, że przepisów o CFC nie można by było zastosowanie począwszy od roku podatkowego zagranicznego podmiotu, który rozpocznie się po 31 grudnia 2014 r. Dzięki opublikowanej ustawie będzie to możliwe.

To oznacza, że w Polsce podatkiem będą objęte dochody pasywne (np. z dywidend, odsetek) spółek tworzonych przez polskich podatników za granicą. Nie będzie to dotyczyć sytuacji, gdy zagraniczna spółka będzie prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą.