Z pytaniem wystąpiła spółdzielnia, której członkami jest 12 innych spółdzielni. Każda z nich ma po 10 udziałów o wartości 5 tys. zł. Łączna wartość udziałów wynosi więc 600 tys. zł (50 tys. zł x 12).
W 2021 r. została podjęta uchwała, zgodnie z którą wartość każdego udziału zostanie zmniejszona z 5 tys. zł do 500 zł, czyli o 9/10.