Chodziło o spółkę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie assistance i likwidacji szkód. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z firmami branży motoryzacyjnej (partnerami), w których zobowiązuje się do podstawienia w wyznaczonym miejscu samochodu osobowego zastępczego na każdorazowe zlecenie (zgłoszenie) partnera.
Partnerzy z kolei udostępniają te pojazdy osobom trzecim (swoim klientom) na czas likwidacji szkód.