Dyskutowano o nim w trakcie ubiegłotygodniowej konferencji „Karta (Deklaracja) Dobrych Praktyk Podatkowych – potrzeba uchwalenia w Polsce” zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
Uczestnicy konferencji zgodzili się, że remedium na opisane bolączki mogłaby być Karta praw podatnika. Jej postanowienia wiązałyby zarówno fiskusa, sądy administracyjne, jak i samych podatników. Pytanie tylko, na ile jest to realne.