W ten sposób poszerzony, siedmioosobowy skład NSA rozstrzygnął spór, czy wysyłając skargę do sądu za pośrednictwem platformy ePUAP, wystarczy, że pełnomocnik podatnika podpisze pismo przewodnie (ogólne), do którego dołączy załączniki, czy musi również podpisać odrębnie każdy z nich.
Jaka była praktyka