Pojawiło się przekonanie, że sprzedając przed upływem sześciu lat auto wykupione z leasingu do majątku prywatnego, trzeba będzie zapłacić nie tylko PIT, ale też podatek od towarów i usług. Nie jest to prawdą.

Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o PIT, o CIT i innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian do ustawy o VAT. Nowe zasady będą dotyczyły tylko podatku dochodowego.
Przypomnijmy, że od 2022 r. przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej (np. auta), wykupionej do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rzecz ta zostanie wycofana z firmy, a dniem jej zbycia nie upłynie sześć lat (art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).
Przepis ten został wprowadzony tylko w zakresie podatku dochodowego. Jest to pewnego rodzaju fikcja prawna, która ma uniemożliwiać sprzedaż poleasingowego auta bez PIT już po upływie pół roku.
Tak jest obecnie. Częstą praktyką jest, że przedsiębiorcy biorą samochody w leasing, a po spłacie rat wykupują auto do majątku prywatnego i sprzedają je po upływie pół roku. W takiej sytuacji nie ma podatku od dochodu ze zbycia, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
Mimo że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wielokrotnie potwierdzał, że jest to prawidłowe postępowanie, Ministerstwo Finansów uznało je za proceder na granicy prawa.
Wskutek tego od 2022 r. ten, kto będzie chciał uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży poleasingowego samochodu, będzie musiał odczekać sześć lat od wycofania samochodu z firmy. Nowe zasady będą mieć zastosowanie do aut wykupionych po 31 grudnia 2021 r. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Po leasingu trzeba będzie odczekać sześć lat, aby wykupić samochód” (DGP nr 147/2021).
Nic natomiast nie zmieni się w zakresie VAT, nawet gdy sprzedaż poleasingowego auta nastąpi przez upływem sześciu lat. Jeżeli samochód zostanie wykupiony przez podatnika do majątku prywatnego, to przy zbyciu tego auta sprzedający nie będzie już działał jako przedsiębiorca.
Konieczność rozliczenia VAT przy sprzedaży będzie, tak jak obecnie, tylko wówczas, gdy przedsiębiorca wykupi samochód do majątku firmowego.
– W takiej sytuacji podatnik zapłaci VAT przy sprzedaży, ale najpierw przy wykupie będzie mógł go odliczyć – tłumaczy Bartosz Mazur doradca podatkowy z Gekko Taxens. Przypomina, że VAT od ceny wykupu nie jest liczony od ceny rynkowej auta. Wyjaśnia, że jeśli ze względu na spłatę w ratach leasingowych wartości początkowej auta cena jego wykupu (ustalona w umowie) jest minimalna, to od niej będzie liczony VAT. Tak samo będzie po 31 grudnia 2021 r.
ikona lupy />
Polski Ład / Dziennik Gazeta Prawna