Wyrok zapadł w sprawie spółki, która wydzierżawiła od Skarbu Państwa działki wraz z budynkami i budowlami, składające się na infrastrukturę portową. Spółka jest też właścicielem siedmiu zbiorników naziemnych na paliwo (trzy z nich mają kształt cylindra stojącego).
Spór dotyczył dwóch kwestii: zwolnienia z podatku dla nieruchomości infrastruktury portowej oraz opodatkowania zbiorników na paliwo.