Dom sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako letniskowy jest opodatkowany według stawki właściwej dla budynków pozostałych – potwierdził WSA w Warszawie.

Spory o opodatkowanie domków letniskowych trwają od lat. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nic się w tym zakresie jednak nie zmieniło i kolejni podatnicy przegrywają spory w sądach.
Tak samo skończyła się sprawa małżonków, którzy choć w domku letniskowym przebywają sporadycznie (głównie latem lub podczas wypoczynku weekendowego), uważali, że powinni płacić od niego podatek według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych.
Wójt gminy zarządził oględziny budynku i ustalono, że dom nie jest przystosowany do zamieszkiwania całorocznego. Najistotniejsze było jednak to, że w ewidencji gruntów i budynków został on sklasyfikowany jako letniskowy, a nie mieszkalny. Wójt gminy wymierzył więc małżonkom podatek według stawki właściwej dla budynków pozostałych. Zasadniczo jest ona ok. 10 razy wyższa niż stawka dla budynków mieszkalnych. W 2020 r. maksymalna stawka dla budynków pozostałych wynosiła 8,05 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a dla budynków mieszkalnych – 0,81 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce utrzymało decyzję wójta.
W skardze do sądu małżonkowie podważyli nie tylko decyzję organów, ale również zasadność uchwalenia przez radę gminy tak wysokiej stawki dla budynków letniskowych (w porównaniu ze stawką dla budynków mieszkalnych).
WSA w Warszawie oddalił ich skargę. Sędzia Agnieszka Baran uzasadniła, że skoro dom jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako letniskowy, to organ prawidłowo wymierzył podatek. Zgodnie bowiem z art. 21 prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dopóki więc dom jest sklasyfikowany w ewidencji jako letniskowy, dopóty organy podatkowe nie mają innego wyjścia – muszą naliczać podatek według stawki właściwej dla budynków pozostałych.
Na marginesie sędzia dodała, że jeżeli podatnik chce wpłynąć na stawkę podatku, musi najpierw zadbać o zmianę danych w ewidencji. To jednak wymaga postępowania przed starostą, nie można tego zrobić w postępowaniu podatkowym.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1174/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia