Chodziło o właściciela mieszkania w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. W czerwcu 2011 r., na zgodny wniosek współwłaścicieli, wspólnotowa nieruchomość gruntowa została podzielona na kilka działek, w których udziały mieli członkowie wspólnoty. Następnie dwie działki zostały sprzedane, a z pieniędzy ze sprzedaży utworzono fundusz inwestycyjny wspólnoty, przeznaczony na remont części wspólnych budynków mieszkalnych. Była to wyodrębniona część funduszu remontowego, z oddzielnym subkontem.
Właściciel mieszkania uważał, że nie musi płacić podatku od dochodu ze sprzedaży swoich udziałów w obu działkach, ponieważ – jak przekonywał – przeznaczył go na własne cele mieszkaniowe. W grę wchodziłoby zatem zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.