Biorąc pod uwagę ilość pułapek czyhających na podatników rozważających skorzystanie z abolicji, to rozwiązanie tylko dla odważnych.
Przejściowy ryczałt od dochodów ma zachęcić tych, którzy ukrywali swoje dochody przed opodatkowaniem w kraju lub za granicą, do ich ujawnienia. W zamian ustawodawca oferuje złagodzenie skutków wynikających z podjętych w przeszłości działań związanych z unikaniem opodatkowania.