Od soboty polisolokaty są objęte zryczałtowanym, 19-proc. PIT, zwanym potocznie podatkiem Belki.
Polisolokaty łączą cechy tradycyjnej polisy na życie i dożycie z depozytem bankowym. W ciągu ostatnich kilku lat stały się popularne z tego względu, że świadczenia wypłacane z ich tytułu nie były opodatkowane PIT, a jednocześnie z ekonomicznego punktu widzenia przypominały odsetki wypłacane przy zapadalności lokaty.
Nowelizacja ustawy o PIT oznacza, że polisolokaty zasadniczo nie będą już mogły korzystać ze zwolnienia z PIT, a zakłady ubezpieczeń oferujące niniejszy produkt będą zobowiązane do pobierania 19-proc. zryczałtowanego PIT od świadczeń wypłacanych na podstawie polisolokat.
Uchwalona 3 października br. nowelizacja ustawy o PIT (Dz.U. z 2014 r. poz 1328) zaczyna obowiązywać zasadniczo od 1 stycznia 2015 r., ale dla polisolokat przewidziano krótszy termin wejścia w życie nowych przepisów.
– Wypłaty świadczeń wynikających z polisolokat zawartych przed 18 października 2014 r. będą nadal zwolnione z 19-proc. podatku. Jeżeli jednak umowa zostanie zmieniona lub odnowiona w nowym roku, zwolnienie będzie obowiązywało wyłącznie za okres do daty zmiany (w proporcji do całego okresu trwania polisolokaty). Dla polisolokat zawartych, zmienionych lub odnowionych od 18 października 2014 r. do końca roku przepisy są bardziej skomplikowane. Podatek PIT określany będzie w stosunku do tej części świadczenia, która, proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy, przypada na okres po 1 stycznia 2015 r. – wyjaśnia Witold Adamowicz, starszy menedżer w zespole Usług Finansowych PwC.
Dodaje, że w odniesieniu do polisolokat zawartych, zmienionych lub odnowionych od 18 października 2014 r. do końca roku przepisy są bardziej skomplikowane. Podatek PIT określany będzie w stosunku do tej części świadczenia, która – proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy – przypada na okres po 1 stycznia 2015 r
Ekspert przypomina, że popularność polisolokat spadła już w zeszłym roku, kiedy sprawą zaczął interesować się KNF oraz rozpoczęły się prace w Ministerstwie Finansów dotyczące uszczelnienia przepisów podatkowych. Część banków, we współpracy z ubezpieczycielami, jednak nadal ma te produkty w swojej ofercie.
Polisolokatom nie pomogła również wydana w tym roku przez KNF rekomendacja U regulująca zasady współpracy banków oraz ubezpieczycieli, która powoduje, że model kooperacji biznesowej między tymi podmiotami będzie ulegał zmianie.
Witold Adamowicz dodaje, że polisolokatom nie pomagały również niskie stopy procentowe, ponieważ przy niskim oprocentowaniu wartość bezwzględna korzyści podatkowej jest coraz mniejsza, a gwarancje wypłaty środków są niższe niż przy standardowym depozycie złożonym w banku. – Jest to spowodowane tym, że lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tysięcy euro, natomiast polisolokaty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę połowy środków, nie więcej niż 30 tysięcy euro – tłumaczy ekspert.