Podobne stanowisko sądy administracyjne prezentowały już wcześniej, czego przykładem są prawomocne wyroki: NSA z 20 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 649/17) i WSA w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 2934/13).
W najnowszej sprawie również chodziło o spółkę oferującą osobom fizycznym pożyczki tradycyjnie i online. W pierwszym modelu klient zawiera umowę z agentem bądź brokerem współpracującym ze spółką, w drugim pożyczka jest udzielana przez internet.