Chodziło o polskiego rezydenta, który w 2017 r. nie uzyskał tu żadnego dochodu, poza zwolnionym przedmiotowo na podstawie art. 21 ustawy o PIT. Miał natomiast przychód z pracy najemnej w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Składając w 2017 r. zeznanie podatkowe w Polsce, odliczył od należnego podatku dochodowego kwotę podatku zapłaconego w USA – zarówno federalnego, jak i stanowego.
Potem jednak chciał się upewnić, czy mógł odliczyć od polskiego PIT podatek dochodowy pobrany przez stan Kalifornia, a tym samym, czy zwrot „podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie” występujący w art. 27 ust. 9 ustawy o PIT dotyczy również podatku stanowego.