Na tym tle przez wiele lat toczyły się spory z fiskusem. Organy wielokrotnie kwestionowały rozliczanie wydatków firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility - CSR).
- Fiskus podważa odliczenie, jeżeli uzna, że takich wydatków w ogóle nie można było potrącić od przychodów, bo przykładowo stanowiły one darowiznę - podkreśla Grzegorz Kuś, radca prawny, doradca podatkowy i ekspert PwC.