Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamówiła meble do biura za łączną kwotę ponad 20 tys. zł, jednak płatności za nie dokonał pracownik odbierający zamówienie. Użył do tego swojej prywatnej karty kredytowej, a następnie podatnik zwrócił pracownikowi zapłaconą kwotę. Czy w tej sytuacji podatnik może zaliczyć koszt zakupu mebli do kosztów uzyskania przychodów?
Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów ze względu na sposób dokonania płatności, w tym wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, są określone w art. 22p ustawy o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT. Sankcja ta może mieć zastosowanie do kosztów wynikających z płatności dotyczących transakcji określonych w art. 19 prawa przedsiębiorców, a więc jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:
1) obiema stronami transakcji, z której wynika płatność, są przedsiębiorcy,