Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób na liniach regularnych. Na podstawie zawartej umowy z urzędem marszałkowskim otrzymuję za sprzedaż biletów ulgowych dotacje. Kwota dotacji to różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według obowiązującego w firmie cennika bez uwzględnienia ulg a wartością sprzedaży biletów w cenach uwzględniających ulgi. Czy dotacje te są opodatkowane? Czy należy je wykazywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy ich otrzymywanie wpływa na rozpoznawane przeze mnie koszty uzyskania przychodów?

Otrzymywane przez podatników PIT dotacje stanowią co do zasady przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Dotyczy to również otrzymywanych przez przedsiębiorcę dotacji z tytułu przejazdów ulgowych.