Spytała o to spółka, która oferuje różne usługi (np. jazdy samochodem sportowym po torze sportowym) oraz towary. W tym celu zamierza sprzedawać karty podarunkowe i vouchery, przy czym zakres zastosowania kart byłby szerszy niż voucherów. Klienci mogliby wymieniać je na vouchery lub bezpośrednio na oferowane przez spółkę towary. Termin ważności kart i voucherów wynosiłby rok. Potem uiszczona zapłata by przepadała.
Spółka chciała się upewnić, że nie będzie miała przychodu w momencie sprzedaży kart i voucherów.