Przychód nie powstaje w momencie sprzedaży karty podarunkowej bądź vouchera, ale w momencie realizacji wynikających z nich świadczeń bądź w dacie utraty ważności – potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która oferuje różne usługi (np. jazdy samochodem sportowym po torze sportowym) oraz towary. W tym celu zamierza sprzedawać karty podarunkowe i vouchery, przy czym zakres zastosowania kart byłby szerszy niż voucherów. Klienci mogliby wymieniać je na vouchery lub bezpośrednio na oferowane przez spółkę towary. Termin ważności kart i voucherów wynosiłby rok. Potem uiszczona zapłata by przepadała.
Spółka chciała się upewnić, że nie będzie miała przychodu w momencie sprzedaży kart i voucherów.
Jej stanowisko potwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że sprzedaż kart podarunkowych oraz voucherów nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi. Nie są one rzeczą ani prawem majątkowym, nie mieszczą się także w pojęciu „usługi”. Są to jedynie dokumenty, które poświadczają przysługujące uprawnienia, np. do otrzymania w oznaczonym terminie określonego towaru lub usługi.
– Karta podarunkowa oraz voucher są substytutem pieniądza i umożliwiają jedynie dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, które będą polegały na wydaniu towarów lub wykonaniu usługi w ramach działalności gospodarczej – wyjaśnił organ.
Dlatego – jak stwierdził – przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie wykorzystania przez klienta kart podarunkowych lub voucherów na nabycie towaru lub usługi.
Natomiast w sytuacji gdy klient nie zrealizuje tych bonów, momentem rozpoznania przychodu podatkowego będzie dzień, w którym upłynął termin wyznaczony na realizację karty lub vouchera (dzień przekształcenia się przedpłaty w definitywne przysporzenie majątkowe). W tym dniu spółka będzie musiała rozpoznać przychód podatkowy – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.410.2021.4.JKT