TEMAT: Krajowy System e-Faktur
PROBLEM: Jak wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych wpłynie na pracę biura