Spytała o to spółka z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej. Ma w niej udziały w zysku w wysokości 10 proc., natomiast jej udział w kapitale zakładowym (wniesiony w formie pieniężnej i niepieniężnej) jest większy niż 10 proc.
Spółka rozważa obniżenie wkładu, co wiązałoby się z częściowym zwrotem wkładu pieniężnego. Chciała się upewnić, że w związku z tym nie będzie musiała zapłacić CIT.