Co roku minister finansów ogłasza stawki maksymalne (dla wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych) oraz minimalne (wyłącznie dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton). W tym ostatnim przypadku chodzi więc o pojazdy wymienione w załącznikach nr 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 

Stawki maksymalne minister ogłosił w obwieszczeniu z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P., poz. 718), a minimalne – w obwieszczeniu w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P., poz. 895). 

Z powyższych aktów wynika, że stawki maksymalne wzrosną w przyszłym roku zaledwie o 0,4 proc., a minimalne nie zmienią się. Oba limity – górny i dolny – muszą jednak wziąć pod uwagę rady gmin i miast, które będą ustalać stawki podatku od środków transportowych na przyszły rok na swoim terenie. 

Przypomnijmy, że opodatkowaniu tą daniną podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, oraz autobusy.