Od czwartku stawka odsetek od zaległości podatkowych i w opłacaniu składek ZUS wynosi 8 proc. w stosunku rocznym, natomiast obniżona – 6 proc. w stosunku rocznym.
Tym samym stawka odsetek za zwłokę spadła do najniższego poziomu przewidzianego w ordynacji podatkowej. To efekt środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP.
Reklama

Reklama
Nawet jeśli stopy NBP miałyby nadal spadać, to odsetki już bardziej się nie obniżą. Wynika to z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym stawkę odsetek za zwłokę oblicza się, podwajając stopę oprocentowania kredytu lombardowego (od dziś – 3 proc.) i dodając 2 proc. Z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.
Niższą stawkę (od dziś w wysokości 6 proc.) mogą płacić tylko podatnicy, którzy sami zorientują się, że zapłacili zbyt mało podatku i skorygują deklarację, uzasadniając na piśmie przyczyny korekty, a także zapłacą w ciągu siedmiu dni całą zaległość. W takiej sytuacji podatnik ma prawo zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej.
Od przyszłego roku ma się to zmienić (projekt nowelizacji jest aktualnie w konsultacjach). Podatnicy, którzy w ciągu pół roku skorygują deklarację, ujawnią zaległości podatkowe i je uregulują, zapłacą połowę podstawowej stawki. Z drugiej strony możliwe też będzie, w określonych sytuacjach, nałożenie odsetek w podwójnej wysokości.
Odsetki za zwłokę maleją systematycznie od dwóch i pół roku. Obecna obniżka to już dziewiąta z kolei. Szczególnie było to widoczne w 2013 r., gdy stopa lombardowa spadała 6 razy (podstawowa stawka odsetek wynosiła od 10 stycznia 13 proc., od 7 lutego – 12,5 proc., od 7 marca – 11,5 proc., od 9 maja – 11 proc., od 6 czerwca – 10,5 proc. i od 4 lipca – 10 proc.).
Ostatnia obniżka miała miejsce 4 lipca 2013 r.