Reklama

Projekt nowelizacji ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale tego roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zwolnienie z VAT będzie możliwe w przypadku, gdy siły zbrojne uczestniczą we wspólnych działaniach obronnych poza ich własnym państwem.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zwolnienia te dotychczas nie obejmowały działań prowadzonych przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorących udział w unijnych przedsięwzięciach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Ponadto zmienione przepisy mają uznawać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) przemieszczenie towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników cywilnych.

Dodatkowo założono wprowadzenie delegacji dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu.

"Rozwiązania przyczynią się do zredukowania barier administracyjnych, ograniczając koszty mobilności wojskowej, co w efekcie powinno ułatwić prowadzenie działań obronnych UE i mieć korzystny wpływ z punktu widzenia zaangażowania Polski w poprawę mobilności wojskowej oraz realizację wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ponadto projektowane zmiany spowodują ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach UE i NATO" - czytamy w uzasadnieniu.