Reklama
Wyjaśnił, że co innego, gdy podatnik planuje rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej, np. na obsługę przelotów samolotami. Ale w tej sprawie podatnik nie miał nic takiego w planach.
Chodziło o podatnika prowadzącego indywidualnie biznes w zakresie doradztwa biznesowego i prawnego. Mężczyzna świadczy usługi m.in. na rzecz spółki, która posiada jednostki zależne w różnych krajach Europy. Wiąże się to z koniecznością częstych wyjazdów za granicę.
Podatnik narzekał na rozkład połączeń z krajami, do których wyjeżdża. Twierdził, że jest ich mało, przez co musi szukać zakwaterowania w obcym kraju i ponosić dodatkowe koszty związane z pobytem.
Wolałby – jak tłumaczył – uniezależnić się od połączeń rozkładowych i szybko oraz terminowo spotykać się z zagranicznymi partnerami biznesowymi. W tym celu chciał uzyskać licencję pilota i sam latać wynajętymi samolotami (awionetkami) do odległych miejscowości. Uważał, że wydatek na uzyskanie licencji pilota będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych, bo będzie to wydatek w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania źródła przychodów. Przekonywał, że dzięki licencji będzie bardziej mobilny, a poza tym będzie mógł aktywniej pozyskiwać nowych klientów za granicą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że mężczyzna nie może zaliczyć tego wydatku do podatkowych kosztów. Nie wykazał bowiem, że bez licencji pilota straci źródło przychodów. Nie wskazał też, że nabycie licencji przyczyni się do powstania przychodu w przyszłości. Taka zależność – jak stwierdził organ – jest tylko teoretyczna, a samo nabycie licencji służy prywatnemu rozwojowi podatnika, czyli jego osobistym celom.
Podobnie orzekły sądy. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 244/18) wyjaśnił, że w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o PIT konieczne jest takie powiązanie kosztu z przychodem (nawet potencjalnym), że bez poniesienia kosztu przychód nie mógłby w ogóle powstać (być zabezpieczony) albo byłby on niższy niż osiągany przed poniesieniem kosztu.
Zdaniem WSA podatnik nie wykazał takiego związku. Co więcej, wydatek na kurs pilotażu nie ma nawet potencjalnego wpływu na to, jakie przychody podatnik uzyskuje z prowadzonej działalności – stwierdził sąd.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Marek Olejnik potwierdził, że związek wydatku z przychodem należy oceniać indywidualnie. W przypadku działalności doradczej nie ma jednak namacalnego związku przychodów z wydatkiem na kurs pilotażu. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 października 2021 r., sygn. akt II FSK 387/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia