Reklama

Polski Ład będzie miał wpływ na to, ile pieniędzy zostanie w naszych kieszeniach, a ile oddamy państwu w formie podatków bądź składek. Zależy to jednak także od innych czynników, np. od źródła przychodów, kosztów ich uzyskania, przysługujących nam ulg, uczestnictwa w PPK. Trudno stworzyć więc uniwersalny wzór, który pozwoliłby każdemu porównać swoje obecne zarobki netto obecnie i po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Możemy jednak pokusić się o pewne wyliczenia.

Polski Ład — kalkulator wynagrodzeń. Jak go używać i do czego służy

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny kalkulator Polskiego Ładu. Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę, niestety nie ma takich kalkulatorów np. dla emerytów. Po wpisaniu miesięcznych zarobków brutto dowiemy się, jaką pensję netto otrzymujemy obecnie, a jaką otrzymamy po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Kalkulator uwzględnia, czy pracujemy w miejscu zamieszkania (wpływa to na koszty uzyskania przychodów) oraz czy uczestniczymy w PPK.

Wynagrodzenie można przeliczyć pod tym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Umowy o pracę po wprowadzeniu Polskiego Ładu — czy coś się zmieni?

Na zarobki etatowców wpłyną m.in. cztery kluczowe punkty Polskiego Ładu:

  • Kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. To zmiana korzystna dla pracowników, podatek płaci się bowiem nie od wszystkich rocznych dochodów, a od nadwyżki ponad kwotę wolną;
  • Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 528 zł do 120 tys. zł. To również zmiana korzystna. Oznacza, że wyższy podatek (32%) zapłacimy dopiero, gdy nasz roczny dochód przekroczy 120 tys. zł.
  • Zmienią się zasady odliczania składki zdrowotne. Składka będzie wynosiła 9% dochodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne (tak jak obecnie), ale nie będzie możliwości odliczenia 7,75% podstawy jej wymiaru od podatku. Dla osób zarabiających do 5,7 tys. zł brutto miesięcznie korzyści z podniesienia kwoty wolnej będą jednak wyższe niż straty spowodowane nowym sposobem wyliczania składki.
  • Powstanie nowa ulga dla klasy średniej. Będzie wyliczana według skomplikowanych algorytmów i sprawi, że również lepiej opłacani pracownicy dostaną na rękę więcej niż obecnie lub chociaż tyle samo, mimo podwyższenia składki zdrowotnej. Ulga będzie przysługiwała zatrudnionym na etacie, o miesięcznych zarobkach brutto od 5 701 zł do 11 141 zł (rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł).

Umowa zlecenie po wprowadzeniu Polskiego Ładu — na jakie zmiany się szykować?

Zatrudnieni na umowach zlecenia skorzystają z podwyższenia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. Obejmie ich brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Nie skorzystają natomiast z ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna

Dla zleceniobiorców nie powstał taki kalkulator jak dla etatowców. Z wyliczeń ekspertów wynika, że Polsk Ład będzie korzystny dla zleceniobiorców pracujących na „ozusowanej” umowie, zarabiających miesięcznie do ok. 4,3 tys. brutto.

Umowy B2B a Polski Ład — kalkulator wynagrodzeń

Umowa B2B wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Polski Ład spowoduje, że będzie się to wiązało z wyższą składką zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku. Osoby rozliczające się według skali zapłacą składkę w wysokości 9% dochodów. Osoby na podatku linowym 4,9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł. Składka dla ryczałtowców będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia według GUS oraz od osiąganych przychodów, ale również nie będzie mogła być niższa niż 270 zł.

Nieoficjalny kalkulator dla umów B2B stworzyła firma PwC: https://www.pwc.pl/pl/artykuly/kalkulator-nowy-lad.html

Opiera się na wersji Polskiego Ładu przedstawionych 8 września. Twórcy kalkulatora zaznaczają, że prezentuje on obliczenia szacunkowe i może nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika, nie zastąpi więc konsultacji z doradcą. Dotyczy przedsiębiorców rozliczających się liniowo.

Warto dodać, że w wyniku prac sejmowych Polski Ład został uzupełniony o poprawkę, która przyznaje prawo do ulgi dla klasy średniej również przedsiębiorcom, ale – uwaga – tylko rozliczającym się według skali podatkowej. Ulga sprawi, że mimo wyższej składki zdrowotnej, łączne obciążenia nie będą wyższe niż obecnie. Będzie przysługiwać tym, których roczne dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł (miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł).