Nie można odliczyć od dochodu kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej, jeżeli został on zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał mężczyzna, który w 2020 r. zamontował obok domu instalację fotowoltaiczną na specjalnie postawionej w tym celu stalowej konstrukcji. Nie mógł zamontować jej na dachu budynku, bo dach został wykonany w starej technologii. Wartość zrealizowanej inwestycji nie przekroczyła 53 tys. zł, z tym że mężczyzna częściowo opłacił ją z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Sądził, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć całość wydatków na zakup i montaż konstrukcji potrzebnej do zamontowania tej instalacji.
Przypomnijmy, że chodzi o obowiązującą od 2019 r. ulgę, z której mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Pozwala ona odliczyć od dochodu (lub przychodu, gdy podatnik jest ryczałtowcem) maksymalnie 53 tys. zł z tytułu wydatków na materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Musi ono zostać zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Mężczyzna był przekonany, że spełnił wszystkie te warunki. Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że ulga nie przysługuje na wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zakaz ten wynika wprost z art. 26h ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 września 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.631.2021.2.SR