Pracodawca, który finansuje pracownikom nieobowiązkowe badania krwi, może wydatki na ten cel uwzględnić w kosztach podatkowych – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Badania nie wynikały z umów o pracę czy przepisów bhp. Przedsiębiorca we wniosku o interpretację napisał, że finansując je, zamierzał ustalić, jakie są przyczyny ogólnego osłabienia i braku koncentracji pracowników. Uważał, że wydatków na badania nie może potrącić, ponieważ nie miały bezpośredniego związku z przychodami firmy ani z wydajnością pracy zatrudnionych. Izba skarbowa uznała, że skoro wyniki badań mogą służyć poprawie zdrowia pracowników, to związek z przychodami przedsiębiorstwa istnieje. Dlatego wydatki na ten cel mogą być uwzględnione w kosztach.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 września 2014 r.