Kto nabył nieruchomość na podstawie umowy dożywocia, nie odzyska zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy umowa ta zostanie rozwiązana – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał mężczyzna, który w grudniu 2017 r. zawarł z wujkiem umowę dożywocia. Z tego tytułu zapłacił PCC według stawki 2 proc. od wartości rynkowej nieruchomości, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Pod koniec maja 2021 r., z uwagi na sprawy rodzinne, strony zdecydowały się rozwiązać umowę. Ta czynność nie podlega już PCC, co potwierdził dyrektor KIS m.in. w interpretacji z 13 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB4.4014.151.2017.1.PB). Poinformował o tym również notariusz obecny przy rozwiązywaniu umowy.
Podatnik uznał, że w takim razie również wpłacony przez niego PCC powinien zostać zwrócony.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że to niemożliwe. Wyjaśnił, że sytuacje, w których jest możliwy zwrot uprzednio wpłaconej daniny, są wymienione wprost w art. 11 ustawy o PCC. Nie ma tam słowa o rozwiązaniu umowy dożywocia.
Dyrektor KIS dodał, że nie ma również podstaw do zwrotu daniny na podstawie art. 75 ordynacji podatkowej, bo wpłacony PCC nie został zapłacony bezpodstawnie.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.334.2021.1.JKA