Podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić także przy zakupie samochodu na współwłasność z osobą niepełnosprawną. Nie przekreśla to natomiast prawa tej osoby do zwolnienia z daniny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.

Z wnioskiem o pierwszą wystąpiła żona niepełnosprawnego mężczyzny. Sądziła, że ze względu na jego niepełnosprawność oboje unikną 2-proc. PCC. Wskazała na art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwolnienie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które nabywają samochody osobowe na potrzeby własne.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro kobieta nie jest osobą niepełnosprawną, to zwolnienie jej nie przysługuje. Bez znaczenia jest to, że drugim współwłaścicielem będzie osoba niepełnosprawna.
W interpretacji wydanej następnego dnia dyrektor KIS odniósł się natomiast do wątpliwości niepełnosprawnego męża. Mężczyzna chciał się upewnić, że nie straci prawa do zwolnienia z PCC. Argumentował, że jego żona w dniu zakupu auta złożyła oświadczenie o rezygnacji z korzystania z tego samochodu.
Dyrektor KIS potwierdził, że zwolnienie będzie przysługiwać, i to niezależnie od złożonego przez żonę oświadczenia o rezygnacji z użytkowania auta. Skoro umowa o zakupie została zawarta przez podatnika i jego żonę, to oboje małżonkowie nabyli samochód na współwłasność – wyjaśnił.
Przypomniał, że zgodnie z art. 195 kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Każdej z tych osób przysługują więc te same prawa związane z własnością. ©℗
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 22 kwietnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.6.2021.1.MM) oraz z 23 kwietnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.5.2021.3.MM)