Z wnioskiem o pierwszą wystąpiła żona niepełnosprawnego mężczyzny. Sądziła, że ze względu na jego niepełnosprawność oboje unikną 2-proc. PCC. Wskazała na art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwolnienie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które nabywają samochody osobowe na potrzeby własne.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro kobieta nie jest osobą niepełnosprawną, to zwolnienie jej nie przysługuje. Bez znaczenia jest to, że drugim współwłaścicielem będzie osoba niepełnosprawna.