Jak wynika z uzasadnienia projektu, nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych. ”Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych niniejszym projektem ustawy. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)” – napisano.

Nowe rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne. Dodał, że ten termin nie został zapisany w projekcie, gdyż trwa proces derogacyjny w Brukseli. "Wniosek w tym zakresie trafił do Brukseli w sierpniu tego roku. Czekamy na decyzję, ale nie widzimy zagrożenia, by KE mogła to zablokować" - powiedział Sarnowski.