Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła we wtorek poprawki do projektu nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jedna z poprawek rozszerza zakres podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF, większość ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych. ”Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych niniejszym projektem ustawy. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)” – napisano.

Nowe rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne. Dodał, że ten termin nie został zapisany w projekcie, gdyż trwa proces derogacyjny w Brukseli. "Wniosek w tym zakresie trafił do Brukseli w sierpniu tego roku. Czekamy na decyzję, ale nie widzimy zagrożenia, by KE mogła to zablokować" - powiedział Sarnowski.

Janusz Cichoń (KO) przypomniał, że sześć lat temu rząd zapowiadał stworzenie Centralnego Rejestru Faktur, a ponad pięć lat temu powołano spółkę celową Aplikacje Krytyczne, która miała przygotować rejestr. Zapytał przy tym, ile pieniędzy trafiło na realizację projektu, którego nie ma. Ocenił, że KSeF jest substytutem pierwotnej propozycji. Sarnowski zapewnił, że odpowiedź ws. kosztów będzie przekazana na piśmie.

Komisja przychyliła się do szeregu poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu, w większości redakcyjnych i doprecyzowujących. Pracownicy biura zasugerowali też potrzebę złożenia dalszych poprawek w drugim czytaniu. Wyrazili też wątpliwość, czy termin wejścia w życie jednego z artykułów (31 października br.) jest możliwy do utrzymania.

Zaaprobowano też poprawkę Sylwestra Tułajewa (PiS) rozszerzającą zakres podmiotów uprawnionych do wskazywania osób fizycznych, które mogą korzystać z KSeF, o komorników sądowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT. Poza tym faktura trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze będzie wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.

E-faktury mają także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców – przede wszystkim podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia - przekonuje MF