Jeżeli podatnik nie zdąży ze sprzedażą auta, będzie musiał odczekać sześć lat albo zapłacić PIT od dochodu ze zbycia.
Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustaw podatkowych, zwany Polskim Ładem, został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez sejmową komisję finansów publicznych, a w tym tygodniu zajmie się nim ponownie cały Sejm (drugie czytanie).
Jedna z przewidzianych w nim zmian ma dotyczyć podatkowych skutków wykupu poleasingowego aut do majątku prywatnego. Dziś często zdarza się, że samochody są brane w leasing dla celów działalności gospodarczej, a następnie po spłacie rat wykupywane do majątku prywatnego i po upływie pół roku sprzedawane. W takiej sytuacji nie trzeba już zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, co potwierdzają liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (np. z 17 września br. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.609.2021.1.MA; z 18 sierpnia br. sygn. 0115-KDIT3. 4011.494.2021.2.JG).
Po nowelizacji będzie to niemożliwe. Od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat (dodawany art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).
Oznacza to, że aby nie zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży, trzeba będzie poczekać sześć lat od wycofania samochodu z firmy.
Pierwotnie projekt Polskiego Ładu nie zawierał żadnego przepisu przejściowego w tym zakresie. Pojawił się on dopiero po konsultacjach w wersji, która trafiła do Sejmu. To art. 51 projektu nowelizacji, zgodnie z którym nowe zasady mają mieć zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r.
To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca wykupi auto do końca roku, będzie mógł zastosować dotychczasowe przepisy.
Zdaniem Przemysława Pruszyńskiego z Konfederacji Lewiatan takie rozwiązanie jest niewystarczające. Ekspert mówił o tym podczas ubiegłotygodniowych prac sejmowej komisji nad nowelizacją. Według niego nowy przepis, jeżeli w ogóle miałby wejść w życie, to powinien dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy zawrą umowę leasingu po 31 grudnia 2021 r. W przeciwnym razie – jak stwierdził ekspert Konfederacji – zmiana będzie działała wstecz. Obejmie bowiem również tych przedsiębiorców, którzy zawarli umowy leasingu, np. dwa lata temu, kalkulując skutki podatkowe na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu podpisywania umowy.
W uzasadnieniu do projektu PŁ Ministerstwo Finansów w ogóle nie odniosło się do tego problemu.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 1532 – przed drugim czytaniem w Sejmie