Stwierdził, że jeśli skarbówka pozyskała taką informację od innego podmiotu, np. od darczyńcy, to nie ma podstaw do pobierania daniny według podwyższonej stawki.
– Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdy darczyńca poinformował urząd skarbowy o przekazaniu majątku obdarowanemu, działając w charakterze jego pełnomocnika – wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bogusław Dauter.