Zgodził się z podatnikiem, że wartość odsetek w pozostałej części będzie rozliczana dopiero w kolejnych latach, w miarę zużycia środka trwałego.
Obie interpretacje odnoszą się do limitu, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o CIT, ale podobny mechanizm – proporcjonalnego ograniczenia kosztów – dotyczy także art. 15e ustawy o CIT, gdzie mowa jest o wydatkach na tzw. usługi niematerialne.