Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który uważał, że z ulgi mogą skorzystać wszyscy renciści. Sam otrzymał ją w 2016 r. z komisji lekarskiej podległej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Orzeczono mu wówczas trzeci stopień inwalidztwa z tytułu trwałej niezdolności do służby.
Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że ma on prawo do preferencji. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie: