Z pytaniem wystąpiła podatkowa grupa kapitałowa (PGK), będąca największym producentem i dostawcą energii elektrycznej oraz największym producentem ciepła sieciowego w Polsce. Firma angażuje się w programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR), których celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi.
Wsparcie otoczenia