To oznacza m.in., że mimo przysługującego zwolnienia z akcyzy nie będzie można kupować i sprzedawać wyrobów akcyzowych bez tego podatku.
CRPA to uruchomiony w lutym br. rejestr podatników akcyzy prowadzony przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Zastąpił on 44 rejestry prowadzone wcześniej przez naczelników urzędów skarbowych.
O problemach z rejestracją w nowej bazie, również technicznych, pisaliśmy w artykule „Centralna baza podatników akcyzy zaliczyła falstart. I sprawia kłopoty” (DGP nr 132/2021). Mając świadomość tych problemów, MF poinformowało przed końcem terminu granicznego (czyli przed 30 czerwca 2021 r.), że podatnik, który rozpoczął rejestrację w ustawowym terminie i zakończy ją do końca sierpnia br., będzie uznany za zarejestrowanego w terminie, a więc do końca czerwca br.
W najnowszym komunikacie MF ponownie przypomniało, że okres przejściowy dotyczy tylko tych, którzy proces rejestracji rozpoczęli przed końcem czerwca br.
Przypomnijmy, że w tym terminie obowiązek rejestracji lub aktualizacji danych w CRPA miały:
  • podmioty dokonujące zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych od akcyzy,
  • nabywcy skażonego alkoholu etylowego,
  • podmioty reprezentujące zagranicznych nabywców energii elektrycznej, gazu i suszu tytoniowego,
  • podmioty, u których niszczone są nieprzydatne do spożycia, zużycia lub przerobu wyroby akcyzowe,
  • pośredniczące podmioty węglowe i gazowe,
  • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (niebędące osobami fizycznymi), np. wojsko, policja i samorządy, których jednostki organizacyjne zużywają paliwa wolne od akcyzy paliwa lotnicze, żeglugowe lub gaz LPG.