Wyjaśnił więc, że jeżeli wobec spadkodawcy nie została i nie może już być wydana (ze względu na jego śmierć) decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe, to spadkobierca nie może odpowiadać z tytułu niezapłaconego podatku.

Dwa spadki