Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany dotyczące m.in. podpisywania sprawozdań finansowych.
Obecnie muszą je podpisać wszyscy członkowie zarządu, co jest kłopotliwe dla firm posiadających kilkudziesięcioosobowe zarządy oraz gdy członkiem zarządu są zagraniczni rezydenci. Zgodnie z projektem podpis będzie mógł złożyć jeden członek zarządu, pod warunkiem że pozostali go do tego upoważnią. Nie może to być jednak upoważnienie ustne. Pozostali menedżerowie będą musieli złożyć pisemne oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. Oświadczenia te będzie można sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Będzie też można sporządzić je na papierze i podpisać własnoręcznie.