Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącą dalszych uproszczeń rozliczania przez podatników, tzw. pakietu Slim VAT 2, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Deklarowanym celem ustawy jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług przez podatników – tzw. pakiet Slim VAT 2 (ang. Simple Local and Modern VAT), a także dostosowanie krajowych przepisów do sytuacji wynikającej z wystąpienia Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Ustawa zawiera nadto przepisy mające na celu wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

- modyfikację definicji legalnej terminu "państwo członkowskie";

- wskazanie zasad określania miejsca dostawy w ramach tzw. transakcji łańcuchowych w sytuacji, gdy podmiotem organizującym transport nie jest nabywca, który dokonuje dostawy towarów czy podmiot pośredniczący, lecz pierwszy w kolejności dostawca oraz ostatni nabywca;

- wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zasad dokonywania korekt obniżających podstawę opodatkowania;

- zmianę przepisów dotyczących terminów, w jakich podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów;

- modyfikację warunków rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części;

- dostosowanie przepisów normujących warunki obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

- częściowe dostosowanie przepisów normujących zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

- zmianę procedury przekazywania środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT;

Zmiany w zakresie ustawy Prawo bankowe dotyczą zasad uznawania i obciążania rachunków VAT, a także egzekucji oraz zabezpieczenia środków z rachunku technicznego służącego identyfikacji posiadacza rachunku VAT, podano także.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a także tych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.