Wprowadzone zostaną rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Wskazano, że po I półroczu br. samorządy wykazują nadwyżkę budżetową w kwocie 22,4 mld zł, a nadwyżka bieżąca to ok. 23 mld zł.

"Ministerstwo Finansów stale monitoruje sytuację JST. Jesteśmy świadomi, że zmiany zaplanowane w Polskim Ładzie przełożą się na samorządy. W związku z tym wprowadzone zostaną rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse samorządów, które sprawią, że dochody JST będą bardziej stabilne i mniej narażone na cykliczność i wprowadzane zmiany prawne" – powiedział cytowany w informacji resortu wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Napisano, że system finansów samorządowych zostanie uzupełniony o dodatkową regułę zapewniającą długookresową stabilizację w zakresie wpływów podatkowych. "Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy zostanie oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT, co skutkować będzie lepszym dopasowaniem wysokości subwencji i wpłat janosikowego do aktualnej sytuacji finansowej" - czytamy.

Wskazano, że kontynuowane będą działania wspierające inwestycje samorządowe, czego wyrazem jest m.in. utworzenie Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferujący bezzwrotne wysokie dofinansowanie inwestycji samorządowych.

Jak zaznaczono, dzięki dobrej sytuacji budżetowej w 2021 r. samorządy otrzymają dodatkowe środki w wysokości 8 mld zł (dzielone algorytmem). "Wprowadzone zostaną rozwiązania przejściowe w zakresie zwiększenia elastyczności zarządzania budżetami na skutek zmiany reguł fiskalnych obowiązujących samorządy. Wprowadzone zostaną rozwiązania podnoszące limit spłaty długu JST oraz wspierające absorbcję środków UE (rozszerzenie wyłączeń z limitu zobowiązań dla szerszego zakresu projektów UE)" - napisano.

Wyliczono, że w 2022 r., po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST, samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. To oznacza - napisano - że będą one wyższe o 4,6 proc. od dochodów prognozowanych przez same JST w wieloletniej prognozie finansowej (WPF), sporządzonych przed ogłoszeniem Polskiego Ładu. Dodano, że uwzględniając środki inwestycyjne z Funduszu Polski Ład, dochody JST wzrosną o 9,6 proc.

Wyliczono również, że w 2020 r.., dochody ogółem samorządów, w porównaniu do 2011 r wzrosły o 78 proc., zaś wydatki w tym okresie wzrosły o 65 proc. Wskazano, że rządowe działania antykryzysowe pozwoliły na utrzymanie potencjału lokalnej bazy ekonomicznej i miały korzystny wpływ na poziom dochodów JST. W efekcie - jak podkreślono - "w 2020 r. JST zrealizowały dochody planowane sprzed pandemii oraz nastąpiła nadwyżka budżetowa w JST w wysokości 5,7 mld zł (pomimo planowanego na ponad 20 mld deficytu)".

Z wyliczeń resortu wynika, że po I półroczu 2021 r. JST wykazują nadwyżkę budżetową w kwocie 22,4 mld zł, a nadwyżka bieżąca wynosi prawie 23 mld zł. Napisano, że w I półroczu 2021 r. na rachunki gmin, powiatów i województw przekazano z tytułu subwencji ogólnej ponad 40,7 mld zł – o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

"W korzystnej sytuacji po I półroczu są w szczególności duże miasta, które wykazują nadwyżki budżetowe. Perspektywa dobrej sytuacji finansowej rysuje się w całym roku 2021, przede wszystkim z uwagi na przewidywany wzrost wpływów z PIT i CIT" - czytamy.