Kierunek zmiany jest dobry, o czym przekonują pozytywne doświadczenia innych krajów (w tym Włoch i Węgier). Prawidłowo wdrożony system będzie służył nie tylko organom podatkowym, ale powinien też pozwolić podatnikom na oszczędności i umożliwić lepszą organizację pracy.
Dominująca większość faktur zakupowych będzie przesyłana w formacie elektronicznym, dlatego znacznie mniej pracochłonne będzie ujmowanie ich w systemie księgowym. Pewniejszy będzie również obieg dokumentów, a informacje finansowe będą bardziej precyzyjne i szybciej dostępne.